Mga Magulang sa Ikaapat na Baitang, Nakisali sa SIP


Ang naganap na Social Involvement Program Activity noong ika-15 ng Setyembre ay isang matagumpay na aktibidad. Malaking tulong para sa mga mag-aaral ng ika-apat na baitang ang ginanap na pagpupulong kasama ang mga Barangay Security Force ng Marikina Heights. Malinaw at maayos na ipinaliwanag ang kanilang gawain bilang mga barangay security personnel. Nakapagbigay sa amin at sa mga magaaral ng dagdag kaalaman patungo sa kaligtasan ng barangay. Napag-alaman din namin at ng mga bata ang mga ordinansa para sa mga kabataan at ang mga programa sa komunidad.
Napakapalad na mapabilang sa isang barangay na may mga mabubuti at responsableng mamamayan na kusang loob na nagbibigay serbisyo sa nakararami tulad nila Ate Eda at Kuya Francis. Tunay na kahanga-hanga ang mga karanasan at serbisyo nila sa komunidad at sila ay nagsilbing inspirasyon sa amin at sa mga mag-aaral dahil sa taos pusong paglilingkod sa bayan. Naramdaman namin at nakita sa kanila ang katapatan, dedikasyon at pagmamahal sa kanilang propesyon. Patunay lamang na hindi lang basta pagroronda ang kanilang naiaambag kundi ang pangkalahatang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan. Nakatutuwang isipin at nakatataba ng puso na sa lahat ng oras ay may handang tumulong sa mga mamamayan sa panahon ng pangngangailangan  na walang anumang kapalit.

Lahat kami ay taos pusong nagpapasalamat sa BSF at nararapat lamang na bigyan sila ng pugay at parangal sa kanilang mga nagawa at ginagawa. Patnubayan nawa sila parati ng ating Panginoon.