Ipagdiwang, ang Kasaysayan at Diwa ng Wikang Filipino
Ni Bb. Sharmane L. Castillo

Tuwing sasapit ang buwan ng Agosto ang iba’t ibang paaralan at institusyon ay naghahanda upang muling ipamalas ang pagmamahal sa Wika at sariwain ang makulay na kasaysayan ng lahing Pilipino.   Hindi rin magpapahuli ang SSAM sa iba’t ibang gawaing para sa buwang ito.

Ang wika at kultura ay tunay na magkaugnay. Nasasalamin ng wika ang kultura at naitatala ang mga ito sa ating kasaysayan.  Kaya naman sa mababang paaralan ng SSAM, palaging magkatuwang ang Erya ng Filipino at Araling Panlipunan sa mga gawain at pagbuo ng temang gagamitin para sa buwang ito.  Ngayong taon ang tema sa buwan ng Agosto ay Wikang Filipino at Kasaysayan: Susi Tungo sa Nasyonalismo’t Pambansang Kamalayan.

Unang araw pa lamang ng Agosto ay kapansin-pansin na ang malapistang pasilyo at daanan sa paaralan dahil sa makukulay na banderitas.  Mapupukaw naman ang iyong mga mata sa naggagandahang obra ng mga gurong tagapayo sa kanilang masining na pagdidisenyo ng mga paskilan sa bawat baitang. Ilan sa mga may natatanging paskilan ay ang sumusunod:


Baitang 1- Faithful     

              Bb. Rowena Penarejo

Baitang 4- Simple      

             Bb. Evelyn Jimenez

Baitang 2- Cooperative          

              Bb. Alyssandra De Guzman

Baitang 5- Peaceful    

             Bb. Letecia Delos Reyes

Baitang 3- Diligent    

              Bb. Diana Sibug

Baitang 6- Hopeful    

             Gng. Arleen Lim