BARANGAYETTE SA TUASON CENTER


Mary Janiyah Kate Aguto
Nicole Andrea Magadia
Stephanie Mejia

Noong ika-17 ng Agosto ay pumunta kami sa Tuason Center pagkatapos ng aming mga klase. Ang mga Barangayette officers ay nagbigay ng mga pagkain at dyaryo sa Tuason Center bilang pasasalamat sa kanila. Nadiskubre namin na marami pang mga produkto  ang Tuason Center tulad ng herbal na gamot. Ang Direktor ng Tuason Center ay si Sister Theodora Bilocura, OSB. Sa pangunguna ni Ate Celeste Poral, pinasyal niya kami sa buong Tuason Center at ipinakilala sa amin ang ibang pang manggagawa doon. Nag-ikot kami pagkatapos naming ihandog ang mga regalo namin.

Ang una naming pinuntahan ay ang panahian. Sabi ng mga modista roon ay mahirap ang kanilang trabaho sa simula ngunit kapag nasanay na ay nagiging madali na ito.


Ang sunod na pinuntahan namin ay ang klinika. May serbisyo silang acupuncture at ito ay bukas para sa lahat mula 8:30 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon.

Ang pangatlong destinasyon namin ay ang mga hardin ng mga herbal na halaman. Iba’t ibang uri ng halamang gamot ang matatagpuan dito tulad ng suha at lagundi. Mayroon rin dito na kuwarto kung saan ginagawang gamot ang iba’t ibang halaman. Ang mga gamot ay mura at siguradong mabisa. Tuwing Biyernes, nagtitinda ng mga organikong pagkain na nagmula sa mga magsasaka galing sa Pintong Bukawe ng San Mateo, Rizal. Ang mga dyaryong dala ng mga mag-aaral sa ika 1 at 2 baitang ay ginagamit na pambalot ng mga prutas at gulay. Ginagamit din ang mga dyaryo na patuyuan ng mga halamang gamot.

Ang huli naming binisita ay ang mismong tindahan ng Tuason Center. Doon namin nakita ang iba’t ibang produktong itinitinda nila. Mayroong pagkain, mga Benedictine medals at marami pang iba! Hindi natatapos dyan ang kabutihan nila at ng SSAM dahil hindi lamang sila tumutulong sa mga nangangailangan sa SSAM, ang pera na kanilang kita ay naiipon nila ay ginagawang tulong para sa mga kapus-palad nating kababayan at mga biktima ng sakuna lalo na sa Marikina. Masaya talagang makatulong sa kapwa, di ba?Tip: Upload all the published files to the same folder of your website, then copy and paste the "embed code" below to your webpage to embed this flash slide show on your website.

Embed Code: