HS BUWAN NG WIKA 2016


Inihanda ni:
Gng. Marycil F. Labasan
Filipino Coordinator 


Ang tema para sa Buwan ng Wika 2016 ay, “Filipino: Wika ng Karunungan.” Nagkaroon ng Bugtungan sa PA pagkatapos ng pang-umagang panalangin. Ang bugtong ay makabago, binago ang porma sa paraang “Hugot” lines. Ipinapakita nito ang mga Pilipino ay may taglay na karunungan, HENYO sa pagbuo ng tulang tema sa napapanahong henerasyon at HENYO sa paghula ng mga Hugot bugtong na ito.

Ang inihandang gawan ng bawat lebel ay naka-angkop sa Araling Panlipuna bilang pagbalik tanaw sa kasaysayan at kaunlaran. Ang mga gawaing ito ay Interdisciplinary ng Filipino Area at Araling Panlipunan. Ang mga sumusunod ay inihandang gawain.

 

Grade 7 – Buhay ng mga Bayani (Isahang Pagtula)
Grade 8 – Isyung Pangkalikasan (Isahang Pagkukwento)
Grade 9 – Usaping Pang-ekonomiya (Pagbuo ng Sanaysay)
Grade 10- Panlipunang Isyu (Edukasyon) Pagbuo ng komento at pagsusuri gamit ang Blog

Ang panapos na gawain ay itinanghal noong Agosto 26, 2016 sa ganap na ika-7 at kalahati hanggang ika-9 at kalahati ng umaga na pinangunahan ng Sining at Tanghalang Pilipino (STP). Ang programa ay kinapapalooban ng balagtasan, sabayang pagbigkas, dula, awitin at katutubong sayaw na siyang kultura at kayamanan ng lahing Pilipino.