Mga Dumagat bumisita sa Sta. Eskolastika


Mga piling mag-aaral mula sa High School ang dumalo at nakasaksi ng maikling presentasyon ng mga Dumagat mula sa Sierra Madre noong Disyembre 12, 2016 sa SIH. Pinangunahan ni Sr. Theodora Bilocura, OSB, director ng Tuason Community Center Foundation Incorporated (TCCFI) Director ang programang ito. Nagkaroon ng mga pagkukwento ang mga Dumagat sa mga nararanasan nilang panggigipit ng gobyerno upang maisakatuparan ang malawakang proyekto sa Sierra Madre, ang paggawa ng dam. Bilang pamamasko sa mga katutubo, ang mga mag-aaral mula sa grade 9, at ang Faculty Association ay nagbigay ng mga simpleng regalo para sa kanila.  Ang Zonta Club of Marikina at ang Z-Clubay nag-bigay rin ng 2 kaban na bigas sa kanila.